Bumar

Zarząd i Kierownictwo

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
mgr inż. Tomasz NITACzłonek Zarządu - Dyrektor Techniczny
mgr inż. Andrzej ARCZEWSKIZ-ca Dyrektora Technicznego
Dyrektor ds. Produkcji
inż. Wiesław LESIAK

Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
mgr Edward MIGAL

Główny Księgowy
inż. Marek WILCZYŃSKI