Bumar

Zarząd

Prezes Zarządu
mgr Edward MIGAL

Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny
mgr inż. Andrzej ARCZEWSKI