Bumar

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
mgr inż. Tomasz NITACzłonek Zarządu - Dyrektor Techniczny
mgr inż. Andrzej ARCZEWSKICzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy
mgr Edward MIGAL