Bumar

Ogłoszenia

Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. uczestniczy w programie zgodnie z:

Umowa o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji

Nr POIG. 06.05.02-00-133/12-00

Projektu „"Promocja eksportu wyrobów

Fabryki Broni "„Łucznik"”- – Radom Sp. z o.o. na

wybranych rynkach"
”
w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców

w programach promocji działania 6.5

Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Zawarta w Warszawie w dniu 29.01.2014


Projekt jest współfinansowany ze śœrodków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapraszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Spółka z o.o.

Ogłoszenie o usłudze wycinki drzew

Zarząd Fabryki Broni „ŁUCZNIK” – RADOM zaprasza do składania ofert na profesjonalną wycinkę 303 drzew wraz z usunięciem konarów i gałęzi, pod powstającą inwestycję na działkach położonych przy ulicy J. Olędzkiego w Radomiu. Usunięcie drzewostanu winno nastąpić w pierwszej dekadzie listopada br.

Zainteresowanych wykonaniem usługi prosimy o kontakt z Działem Administracyjnym (tel. 48 3803123, e-mail: administracyjny@fabrykabroni.pl).

Komnikat Zarządu Fabryki Broni Łucznik - Radom sp. z o. o. w sprawie budowy siedziby nowej fabryki